Liste over ikoner

e-moms gør brug af flere ikoner der har forskellige nyttige funktioner. Herunder finder du en liste og en forklaring af de ikoner der findes i regnskabsprogrammet.

Info Information. Bruges til at give nyttig information omkring et givent område af regnskabsprogrammet. Bruges også under posteringer, til angivelse af noter.
Rediger Rediger. Et ikon der er gennemgående i regnskabsprogrammet, og er en genvej til redigering af forskellige elementer.
Kopier Kopier. Et ikon der knytter sig til kladde og posteringer, og som gør det muligt at kopiere kladder eller posteringer der allerede er indtastet. Er nyttigt hvis du har mange tilsvarende posteringer.
Gem Gem Gem. Et ikon der knytter sig til Fakturalinier under fanebladet Faktura. Efter du har redigeret en fakturalinie, gemmer du ved at trykke på dette ikon. Er ikonet faded er det ikke muligt at gemme.
Ryk op Ryk op Ryk up. Et ikon der knytter sig til Fakturalinier under fanebladet Faktura, der gør det muligt for dig at rykket dine faktura linier op på fakturaen.
Ryk ned Ryk op Ryk ned. Et ikon der knytter sig til Fakturalinier under fanebladet Faktura, der gør det muligt for dig at rykket dine faktura linier ned på fakturaen.
Hurtig opret Hurtig opret. Når du er igang med at oprette en postering eller faktura, kan du bruge dette ikon til hurtigt at oprette nye kunder, konti eller varer.
Bankkonto Bankkonto Bankkonto. Bruges til at fortælle regnskabsprogrammet at en given postering er betalt, og at den således skal indgå i saldoen under fanebladet Kasse. Når ikonet er utydeligt, er det fordi du allerede har bogført posteringen som betalt.
Vis faktura Vis faktura. Et ikon under fanebladet Faktura, i listen over fakturaer, der gør det muligt for brugeren at se den respektive faktura i PDF.
Vis postering Vi postering Vis Postering. Et ikon under fanebladet Faktura, i listen over betalte fakturaer, der fungerer som en genvej til der hvor fakturaen er posteret. Når ikonet er utydeligt er det fordi fakturaen endnu ikke figurerer som postering.
Slet Slet Slet. Bruges igennem hele regnskabsprogrammet. Der kan kun slettes elementer som ikke allerede er blevet knyttet til en kunde, postering eller faktura. Når ikonet er utydeligt er det fordi du ikke kan slette elementet.
Find Find. Et ikon der giver dig mulighed for at finde kunder m.m. i længere lister.